Home   |   Agreement   |   Partners   |   International   |   Tests   |   News   |   Glossary   |   Contacts   |   Log in
 

INTERNATIONAL
ACTIVITIES
LATEST TESTS
ENTAM NEWS

NATIONAL Projects

Perequal (in Italian)
INTERNATIONAL Projects
Safety First
K čemu slouží ENTAM

ENTAM je sít’ oficielních evropských zkušeben, které podepsaly dohodu o provádění společných činností s cílem uznávat provedené zkoušky technických a bezpečnostních parametrů a aspektů životního prostředí u zemědělských strojů a zařízení. Zkoušky provádějí kvalifikované zkušebny na žádost výrobce.

Zkoušky probíhají podle národních, evropských a mezinárodních norem nebo společných metodik a poskytují výrobci užitečné informace pro zlepšování vyráběných strojů.

Výsledky zkoušek mohou být uvedeny v testech, které publikují zkušebny sdružené v ENTAM a slouží k překonání stávajících bariér. Proto požádat o značku ENTAM na test a získat ji znamená, že výrobce působí na mezinárodním trhu a že je zaručeno, že byly použity všechny příslušné normy a zemědělec tak má účinný nástroj pro co nejlepší volbu při koupi stroje.

 
JKI BLT CEMAGREF CMA DLG EMA/CENTER

 
  Username:
  Password: