Home   |   Agreement   |   Partners   |   International   |   Tests   |   News   |   Glossary   |   Contacts
 

INTERNATIONAL
ACTIVITIES
LATEST TESTS
ENTAM NEWS

NATIONAL Projects

Perequal (in Italian)
INTERNATIONAL Projects
Safety First
Om Entam

ENTAM er et netværk bestående af europæiske prøvestationer, som har indgået en aftale om udførelse af fælles aktiviteter med det endelige formål, at prøvninger af landbrugsmaskiner og -udstyr med hensyn til funktion, sikkerhed og miljøbeskyttelse udført af en ENTAM-prøvestation i et land anerkendes af en ENTAM-prøvestation i et andet land.

Prøvningerne gennemføres efter anmodning fra fabrikanten og udføres af specialiserede prøvestationer. Prøvningerne baseres på nationale, europæiske og internationale standarder eller fælles retningslinier (eller procedurer). Prøvningerne har til formål at give fabrikanten et redskab til forbedring af de producerede maskiner.

Resultaterne af afprøvningerne kan angives i prøverapporter, som udgives af institutterne i ENTAM netværket, med henblik på en reel overvindelse af de eksisterende handelsbarrierer. Anmodning om og opnåelse af ENTAM-mærkning på prøverapporter er derfor ensbetydende med arbejde på det internationale marked og sikkerhed for, at alle gældende standarder er overholdt. Samtidigt gives landmanden et effektivt redskab til optimalt valg af maskinerne.

 
JKI BLT CEMAGREF CMA DLG EMA/CENTER

ENTAM European Network for Testing of Agricultural Machines
c/o ENAMA, Via Venafro, 5 - 00159 Rome - Italy
E-mail: info@entam.com - Tel. +39 06 40860030/40860027 - Fax +39 06 4076264