Home   |   Agreement   |   Partners   |   International   |   Tests   |   News   |   Glossary   |   Contacts
 

INTERNATIONAL
ACTIVITIES
LATEST TESTS
ENTAM NEWS

NATIONAL Projects

Perequal (in Italian)
INTERNATIONAL Projects
Safety First
O nas

ENTAM jest siecia oficjalnych stacji badawczych w krajach europejskich, które podpisaly porozumienie o podjeciu wspólnych dzialan, których koncowym celem bedzie prowadzenie i wzajemne uznawanie testów maszyn i narzedzi rolniczych w zakresie jakosci pracy oraz bezpieczenstwa obslugi i srodowiska naturalnego.

Na zadanie producenta, testy sa przeprowadzane w wykwalifikowanych stacjach testujacych i bazuja na normach krajowych, europejskich i miedzynarodowych lub wspólnych porozumieniach (czy metodykach) i moga dostarczac producentom informacji przydatnych dla udoskonalenia wytwarzanych maszyn.

Wyniki badan moga byc publikowane w postaci Raportów wydawanych przez stacje badawcze, które przystapily do ENTAM w celu pokonania istniejacych barier. W zwiazku z tym wystepujac o przyznanie i uzyskanie znaku ENTAM na raporcie z badan oznacza, ze producent dziala na rynku miedzynarodowym a takze zapewnia o spelnieniu przez wyrób odpowiednich norm, co daje rolnikowi skuteczne narzedzie wlasciwego wyboru przy zakupie maszyny.

 
JKI BLT CEMAGREF CMA DLG EMA/CENTER

ENTAM European Network for Testing of Agricultural Machines
c/o ENAMA, Via Venafro, 5 - 00159 Rome - Italy
E-mail: info@entam.com - Tel. +39 06 40860030/40860027 - Fax +39 06 4076264