Home   |   Agreement   |   Partners   |   International   |   Tests   |   News   |   Glossary   |   Contacts
 

INTERNATIONAL
ACTIVITIES
LATEST TESTS
ENTAM NEWS

NATIONAL Projects

Perequal (in Italian)
INTERNATIONAL Projects
Safety First
K cemu slouží ENTAM

ENTAM je sít’ oficielních evropských zkušeben, které podepsaly dohodu o provádení spolecných cinností s cílem uznávat provedené zkoušky technických a bezpecnostních parametru a aspektu životního prostredí u zemedelských stroju a zarízení. Zkoušky provádejí kvalifikované zkušebny na žádost výrobce.

Zkoušky probíhají podle národních, evropských a mezinárodních norem nebo spolecných metodik a poskytují výrobci užitecné informace pro zlepšování vyrábených stroju.

Výsledky zkoušek mohou být uvedeny v testech, které publikují zkušebny sdružené v ENTAM a slouží k prekonání stávajících bariér. Proto požádat o znacku ENTAM na test a získat ji znamená, že výrobce pusobí na mezinárodním trhu a že je zaruceno, že byly použity všechny príslušné normy a zemedelec tak má úcinný nástroj pro co nejlepší volbu pri koupi stroje.

 
JKI BLT CEMAGREF CMA DLG EMA/CENTER

ENTAM European Network for Testing of Agricultural Machines
c/o ENAMA, Via Venafro, 5 - 00159 Rome - Italy
E-mail: info@entam.com - Tel. +39 06 40860030/40860027 - Fax +39 06 4076264